Continue ontwikkeling in OpenOffice.org

OpenOffice.org kent ongeveer twee keer per jaar een release met nieuwe functies. het is een geleidelijke weg, die bij gebruikers en organisaties in het algemeen niet leidt tot grote aanpassingen. Er kan juist snel op wensen worden ingespeeld.
Deze pagina biedt een overzicht van functies die met de opeenvolgende versies zijn geïntroduceerd.
En wie interesse heeft in de allernieuwste ontwikkelingen, kan dat volgen op deze wiki.

Versie 3.1.1
Sinds mei 2009 is de versie 3.1.0 beschikbaar. Zoals gebruikelijk weer met veel nieuwe functies.
Vanwege enkele bugs in de 3.1.0 raadt Nou&Off aan om gebruik te maken van versie 3.1.1, die begin september van 2009 in verschenen.

Versie 3.0
Op 13 oktober werd deze nieuwe hoofd-versie vrijgegeven, met weer talloze nieuwe functies

Versie 2.4.0
In maart 2008 is versie 2.4.0 verschenen.
Dit is de laatste in de 2.x-serie. Najaar 2008 verschijnt 3.0!
Een aantal belangrijke nieuwe mogelijkheden:
 • PDF documenten nu ook in PDF/A1 en met relatieve koppelingen.
 • Ondersteuning voor wéér 10 talen toegevoegd.
 • Controle over wachtwoorden met een master-wachtwoord.
 • Verbinding met WebDAV servers via HTTPS.
 • Op de Mac OS X gebruik van Quicktime en de ingebouwde spellingscontrole.
 • Verschillende verbeteringen aan het venster afdrukken.
 • In Base uitbreidingen voor de query ontwerper.
 • Bewerken van Views in HSQLDB.
 • Verplichte velden op formulieren zijn in te stellen.
 • Ondersteuning van Access 2007.
 • Beter overnemen numerieke gegevens uit JDBC/Oracle.
 • In Calc is de functie Tekst naar Kolommen opgenomen.
 • Kolommen er rijen kunnen worden versleept.
 • Handiger gebruik van Enter bij invoer gegevens.
 • Met + en - kan het invoeren van formules starten.
 • Duidelijker indeling en meervoudig filteren bij Autofilter.
 • Draaitabel uitbreidingen met sorteren en achterliggende berekeningen.
 • Koppelingen met bladnamen worden nu goed vertaald.
 • In de grafieken trendlijnen met vergelijkingen en R2 waarde.
 • Omgekeerde assen en bij meerdere assen naast elkaar liggende staven in staafdiagram.
 • Meerdere uitbreidingen aan gegevenslabels.
 • In Draw kunnen bij PDF-export de pagina-namen tot bladwijzers worden gemaakt.
 • De tabvolgorde van objecten kan worden aangepast.
 • Makkelijker invoegen van achtergrondplaatje in Impress.
 • Prachtige 3D effecten voor dia-overgangen.
 • In Writer het selecteren van rechthoekige stukken tekst.
 • Uitbreiding in Zoeken en vervangen.
 • Makkelijker kiezen van de taal van tekst of een deel van de tekst.
 • Afdrukken van verborgen tekst en tijdelijke aanduidingen naar keuze.
 • Handige sneltoetsen voor opmaakprofielen Kop 4 en 5 en tekstblok.
 • In Extensies uitbreidingen voor Help, informatie en updates.
 • Achtergrond mogelijk in dialoogvensters.
 • en meer

 • Op de OpenOffice.org Wiki staat gedetaileerde informatie met verdere verwijzingen.


  Versie 2.3.
  In september 2007 is versie 2.3 verschenen.
  Dit zijn de nieuwe eigenschappen en functies:
 • Handige standaard sneltoetsen in diverse modules.
 • Voorbeeld van de pagina als HTML in de browser.
 • In het document opgeslagen printerinstellingen kunnen genegeerd worden.
 • Niveau macrobeveiliging standaard Hoog.
 • Betere lay-out van Extra|Aanpassen>Toetsenbord.
 • Installeren op Linux gaat eenvoudiger dankzij de Java GUI-installatieassistent.
 • Om koppelingen te volgen, moet nu bij het klikken ook Ctrl worden ingedruk
 • Extensies kunnen uitbreidingen toevoegen aan het venster Extra|Opties.
 • In Calc wordt bij afdrukken als standaard-instelling lege pagina's genegeerd.
 • Ook bij afdrukken in Calc: standaard alleen de geselecteerde bladen.
 • Diverse nieuwe functies bij Automatisch optellen (Sigma-teken).
 • Er wordt niet meer automatisch een hoofdletter gemaakt van de eerste letter in een cel.
 • Exportfilter voor MediaWiki.
 • In het dialoogvenster Standaardbrief kan je kiezen voor in één document opslaan.
 • Er is een geheel nieuwe module voor diagrammen. Makkelijker, mooier, betere uitwisseling met Excel.
 • In Impress zijn eigen animatiepaden weer mogelijk.
 • Ook in Impress: geluid afspelen tijdens een gehele presentatie.
 • In Draw kan het formaatformaat nu tot 200 bij 200 cm zijn.
 • Bij Base en Formulieren hebben nu vensterinstellingen onfhankelijk van Writer.
 • Er is een geheel nieuwe Rapportontwerper beschikbaar.
 • Diverse uitbreidingen voor de programmeeromgeving/API.

 • Op de Nederlandse pagina's van de OpenOffice.org Wiki staat gedetaileerde informatie met verdere verwijzingen.


  Versie 2.2.
  Vanaf 6 april 2007 is de Nederlandstalige versie 2.2 beschikbaar. Dit zijn de nieuwe eigenschappen en functies:
 • Grotere standaard-velden in de Bibliografie-database.
 • Meer teken-sets toegestaan in dBase databases binnen Base.
 • De database applicatie ondersteunt nu het commando "Bewerken in SQL View..."
 • Datum en tijd-velden in database formulieren, worden bij het initiŰren niet langer standaard gevuld met de actuele datum/tijd
 • De "quiries in quiries" functie, wordt nu visueel ondersteund in het query-ontwerpvenster.
 • Integratie met Oracle ODBC
 • In OOo ontworpen dialoogvensters (macro's) kunnen nu meerdere talen ondersteunen. De uiteindelijke gebruiker kan dan via een taal-selectie besturingselement, uit de beschikbare talen kiezen.
 • Duidelijker commando's voor tonen of verbergen van dia's in Impress.
 • Bij extensies kan een minimaal vereiste versie van OOo worden opgegeven.
 • Extensies kunnen ook direct vanuit het bestandsbeheer worden ge´nstalleerd.
 • Linux desktop-integratie toegevoegd voor Slackware
 • Kleinere download en installatie op de MacOSX (met X11)
 • Gedrag van het krijgen van de focus van de applicatie bij het starten veranderd.
 • Nieuwe documenten zullen standaard de kerning aan hebben staan.
 • Meer details bij export van bladwijzers en velden naar PDF.
 • De functie Invoegen|Blad uit bestand start nu standaard met twee dialoogvensters open.
 • Ondersteuning van draaitabellen met gekoppelde gegevens.
 • Functies in Calc die niet in Excel bestaan, worden bij export naar Excel-bestanden, nu geconverteerd naar functies die Excel wel kent.
 • Als tekst die in csv-formaat is wordt gekopieerd naar OOo, wordt nu automatisch het venster geopend om de juiste import instellingen te doen.
 • Op de OpenOffice.org site vindt u meer gedetaileerde informatie.


  Versie 2.1.
  Vanaf 18 december 2006 is de Nederlandstalige versie 2.1 beschikbaar. Een overzicht van de belangrijkste nieuwe functies.
 • Software online-update melding is uitgebreid en in te stellen via Extra|Opties|OpenOffice.org|Online-update.
 • Afbeeldingen voor embedded objecten mogelijk.
 • Versie-afhankelijkheid voor extensies ge´ntroduceerd.
 • Snelstarter nu ook beschikbaar voor GNU-Linux versies van OpenOffice.org.
 • Eerste dag van soorteerlijsten voor weekdagen in Calc, is nu afhankelijk van de locale.
 • Verbeterde export Calc-tabellen naar HTML voor weergave in browser.
 • Toevoegen van met spellingcontrole gecorrigeerde woorden, aan tijdelijke autocorrectie gebeurt niet meer.
 • Ondersteuning van meerdere monitoren voor presentaties met Impress, in te stellen via Presentatie|Instellingen presentatie.
 • Sneltoets Ctrl-F voor zoeken in gegevensweergave van tabel in Base
 • Nieuwe sneltoetsen in query-ontwerper in Base.
 • MS Access database beter ge´ntegreerd.
 • Database registratie is nu ook bereikbaar via contextmenu in Venster gegevensbronnen.
 • Verticale uitlijning is nu een eigenschap voor verschillende besturingselementen.
 • Op de OpenOffice.org site vindt u meer gedetaileerde informatie.
  Een wat uitgebreider Nederlandstalig document staat hier

  Versie 2.0.4
  Vanaf 13 oktober 2006 - de 6e verjaardag van OpenOffice.org! - is versie 2.0.4 beschikbaar. Weer met veel verbeteringen en interessante nieuwe functies.
 • Nieuwe functie INFO in het rekenblad geeft informatie over de werkomgeving. Zal gebruikt worden voor betere uitwisseling met verschillende Excel-versies.
 • Verbeterde import in Calc van nummers van HTML-pagina's.
 • Vanuit Writer kan direct worden geëxporteerd naar Latex.
 • Velden Datum en Tijd in database-formulieren, worden voor nieuwe records niet meer standaard op nu en vandaag gezet.
 • Base kunnen nu ook direct query's in query's worden gedefinieerd.
 • Het toepassen van extenstions, die in bijvoorbeeld Java, Python of Basic zijn geprogrammeerd, is vereenvoudigd.
 • Sneltoets Ctrl-F toegevoegd voor zoeken in venster gegevensbronnen.
 • Bij een Impress-presentatie, wordt de muisaanwijzer automatisch verborgen
 • Aan het contextmenu van Impress en Draw is voor afbeeldingen de directe export naar jpg toegevoegd.
 • OpenOffice.org kan nu ook direct de systeeminstellingen van de KDE-desktop overnemen.
 • Bij het beheren van sjablonen wordt nu rekening gehouden met eventuele integratie van bepaalde sjablonen in extensies.
 • De interface biedt meer mogelijkheden voor het instellen van paden voor onderdelen en bestanden.
 • Bij de PDF-export kan nu een encryptie worden ingesteld.
 • Extensies kunnen bij installatie direct controleren op afhankelijkheden van bepaalde versies van OOo.
 • In de macro-ontwikkelomgeving kunnen makkelijker functies aan gebeurtenissen in bepaalde modules worden gekoppeld.
 • Door de integratie van Fondu kunnen op Mac OS X de systeemlettertypes direct in OpenOffice.org gebruikt worden. Ook systeemprinters op de Mac zijn nu geïntegreerd.
 • Op de OpenOffice.org site vindt u meer gedetaileerde informatie.

  Versie 2.0.3.
  Eind juni 2006 kwam versie 2.0.3 beschikbaar. Met de volgende nieuwe functies.
 • CSV export: nu mogelijk om getal-opmaak in te stellen.
 • In Calc kan nu naam aan OLE- en tekenobjecten worden gegeven, zoals dat al kon met afbeeldingen.
 • In Writer kan nu naam aan tekenobjecten worden gegeven, zoals dat al kon met afbeeldingen.
 • Tabelrij optie 'bij volgende houden' is nieuw in de filters voor bestandsuitwisseling van Writer met Word.
 • Spaties en tabs worden niet meer meegerekend bij het bepalen van de regelhoogte. Verbetert de uitwisseling met MsOffice.
 • Standaard-opmaak van tabellen in Writer sluit meer aan bij wat gebruikers kennen van MsOffice. De mogelijkheden blijven wel gewoon hetzelfde.
 • Voor alle typen custom-documentvariabelen van Word- en Excel- en Powerpoint-documenten is er nu im- en export.
 • In Base kunnen nu tekst/CSV-bestanden met UTF-8 codering worden gelezen.
 • PDF-Export: uitgebreide instellingen om te bepalen hoe PDF-bestanden zich gedragen bij het openen.
 • Ondersteuning voor een aantal nieuwe talen.
 • Verbeteringen in woordafbreking en thesaurus.
 • Intel architectuur voor Mac OS X toegevoegd.
 • Kritieke paden verwijderd uit Extra|Opties|Paden. Nog zichtbaar zijn Backup, Galerij, Graphics, Temp en Werk. De andere paden zijn voor de ervaren gebruikers nog te wijzigen in de configuratie-bestanden.
 • Verzend Document als E-mail uitgebreid met opties 'E-mail als OpenDocument Tekst' en 'E-Mail als Microsoft Word'.
 • Ander gedrag bij sluiten van context-gevoelige werkbalken. Grootste verschil is dat ze een volgende keer bij de betreffende context weer automatisch kunnen verschijnen.
 • Online check voor het beschikbaar zijn van nieuwe versies van OpenOffice.org. Standaard zal deze functie alleen werken voor build gemaakt door het OOo-team in Hamburg.
 • Export functies van macro's uitgebreid, zodat het nu onder andere makkelijker is om addins te maken, die zo in andere installaties kan worden ge´mporteerd.
 • Complexe werkbalk-besturingselementen worden nu ondersteund in addins.
 • Alt-F11 toegevoegd als sneltoets om de macro-omgeving (IDE) te openen.
 • Diverse aanpassingen in Basic om de uitwisseling met VBA te vergroten.
 • Snelheidsverbeteringen voor Calc (ca. 23%) en de suite als geheel.
 • Meer informatie op de pagina met het tijdpad en in dit ODT-document.

  Versie 2.0.2.
  Binnen enkele maanden na versie 2.0 zijn we inmiddels toe al weer toe aan 2.0.2.
  Behalve verbeteringen in de software (bugfixes), zijn aan deze versie ook functies toegevoegd:
 • Nl-talige spelchecker is weer ge´ntegreerd in de installatie;
 • Verbeterde mail-merge voor verzending met e-mail;
 • toegang tot KAdresboek (KDE);
 • MySpel vervangen door het betere HunSpell;
 • 10 talen toegevoegd aan de lijst voor de landen-instellingen;
 • Afdrukken van automatisch gegenereerde lege pagina's (in bijv. mail merge) kan worden onderdrukt;
 • Filters voor het lezen van Quatro Pro 6.0 (.wb2 ) toegevoegd;
 • Lijsten en nummering: makkelijker mee te werken door toevoeging aan het contextmenu en er is een betere uitwisseling met Word;
  Downloaden eind februari/begin maart van nl.openoffice.org

  Versies OpenOffice.org 2.0 en StarOffice 8.0 beschikbaar!
  Sinds 20 oktober is de nieuwste versie van OpenOffice.org beschikbaar. Dat is versie 2.0, met veel nieuwe mogelijkheden en een betere uitwisseling met andere office-programma's. Van de veranderingen/aanvullingen is een overzicht, en van de OpenOffice.org site komt een complete opsomming. Een (al gedeeltelijk vertaalde) versie daarvan is te downloaden, als OpenDocument (rechtsklikken en kiezen voor opslaan) en als PDF.
  Op de OpenOffice.org site staat het geheel als web-pagina.
  Downloaden van OpenOffice.org 2.0 kan hier.
  De Nederlandstalige versie is nog niet helemaal af; er zitten nog onvolkomenheden in de interface en in de Help. De geheel complete Nederlandstalige versie wordt eind november verwacht, met versie 2.0.1.
  Verdere informatie over de nieuwe StarOffice 8.0 staat hier.

  Versie 1.1.5 in Nederlands.
  Naast de nieuwe 2.0, is ook de nieuwste Nederlandstalige versie van de 1.1-serie verkrijgbaar: versie 1.1.5.
  Daarin zijn verbeteringen van fouten in de 1.1.4-versie opgenomen en tevens kan de 1.1.5 versie het nieuwe bestandsformaat lezen. OpenDocument is de vrije internationale OASIS-standaard voor office-documenten. Een belangrijke ontwikkeling, reden voor bijvoorbeeld de Amerikaanse staat Massachusetts om vanaf 2007 alleen nog met vrije open standaarden te gaan werken.
  Versie 2.0 van OpenOffice.org werkt met OpenDocument. Nu 1.1.5 van OOo dat formaat ook kan lezen, worden gebruikers niet gedwongen om een overstap naar de nieuwste versie te maken, en kunnen ze dat uit vrije wil doen.

  Kort overzicht van de nieuwe versies OpenOffice.org 2.0 en StarOffice 8.0:
 • een frisse, kinky gebruikers-interface;
 • installatie en uiterlijk die aansluiten bij het gebuikte os of platform;
 • nˇg betere uitwisseling met MsOffice bestandsformaten;
 • menu's en werkbalken die aansluiten bij wat mensen gewend zijn in MsOffice, dus mßkkelijk overstappen;
 • tot 65536 rijen in Calc;
 • veel extra figuren in het toch al prima vectorteken-module Draw;
 • een complete database-module, die de makkelijke integratie met allerlei databronnen completeert;
 • XForms met - uiteraard - openXML;
 • meer diawisselingen en effecten in Impress;
 • verbeterde PDF-export, die nog net zo handig te gebruiken is;
 • toepassing van het de vrije open standaard bestandsindeling: OASIS OpenDocument;
 • eenvoudiger toepassing van add-ons en interfaces voor meer scripting talen;
 • etc. etc.
 • Belangrijkste punten in versie 2.0 (Klik op de thumbnail plaatjes om een grotere afbeelding te zien!)
  Open standaard XML bestandsformaat (OASIS OpenDocument)
  Vanaf versie 2.0 gebruikt OpenOffice.org het open standaard OASIS OpenDocument XML formaat als het standaard bestandsformaat. Het OASIS OpenDocument formaat is een bedrijfs- en implementatie onafhankelijk bestandsformaat, en garandeert daarom vrijheid en onafhankelijkheid.
  Naast OpenOffice.org zelf, ondersteunen ook de open source office suite KOffice, het programma TextMaker, evenals van OpenOffice.org afgeleide producten als StarOffice, het OASIS OpenDocument bestandsformaat. Het OASIS OpenDocument bestandsformaat is ook één van de bestandsformaten, aanbevolen door de Europese Commissie.
  Nieuw meer-panelen scherm
  Het nieuwe meer-panelen scherm vergroot de productiviteit en mogelijkheden van OpenOffice.org. Het meer-panelen beeld geeft alle belangrijke gereedschappen en schermen in een geïntegreerde en eenvoudige gebruikersinterface. Voormalig Microsoft PowerPoint gebruikers, zullen makkelijk OpenOffice.org 2.0 kunnen werken.
  Nieuwe EigenVormen (compatibel met Microsoft AutoShapes)
  OpenOffice.org ondersteunt nu EigenVormen, die erg lijken op Microsoft's AutoShapes. Daardoor worden AutoShapes nu ook correct geïmporteerd en afgebeeld. EigenVormen zijn vormen die niet alleen van vorm maar ook in verschijning kunnen veranderen.
  Meer diawisselingen en bewegings-effecten
  OpenOffice.org ondersteunt nu veel meer bewegings-effecten en diawisselingen. Gebruikers hebben nu meer mogelijkheden om hun presentaties een professioneel uiterlijk te geven. Aanvullend, zorgt de grotere ondersteuning van effecten voor een betere compatibiliteit met Microsoft PowerPoint.
  Uitgebreidere PDF export
  OpenOffice.org 1.1 introduceerde de PDF exportfunctie. Versie 2.0 breidt de basis exportfunctie nu uit. Met de nieuwe versie is het mogelijk om compressie niveaus van ingesloten afbeeldingen in te stellen. Tevens behandelt de PDF ondersteuning thumbnail plaatjes en hyperlinks nu correct.
  Nieuwe uitgebreide database frontend
  OpenOffice.org had altijd al database frontend hulpmiddelen, maar in vorige versies waren die nogal lastig te vinden. OpenOffice.org 2.0 gaat databases nu behandelen als elke andere applicatie. Dus een nieuwe database gemaakt worden via het "Bestand - Nieuw" menu. Voor nieuwe gebruikers heeft OpenOffice.org een nieuwe Tabel Assistent, die het mogelijk maakt om databasetabellen te maken zonder enige kennis van databases of SQL. De nieuwe embedded HSQLDB database engine, gebaseerd op Java technologie, maakt het mogelijk om "databasebestanden" te creëren. Deze eenvoudige databasebestanden hebben geen back end database server, zoals MySQL of Adabas D, nodig. Alle informatie (tabel definities, gegevens, queries, formulieren, rapporten) wordt in één XML file bewaard.
  Assistent Standaardbrief
  De nieuwe Assistent Standaardbrief (mail merge) maakt het erg eenvoudig om standaardbrieven naar honderden ontvangers te sturen. De assistent leidt gebruikers stap voor stap door het proces. Verscheidene databronnen kunnen worden gebruikt voor de adressering.
  Uitgebreidere woorden tel-functie
  Voorheen was het alleen mogelijk om documentstatistieken te vinden onder "Bestand - Eigenschappen...". Ook was het niet mogelijk om het aantal woorden in een selectie te tellen. OpenOffice.org 2.0 elimineert deze beperking. Een nieuw venster om woorden te tellen, is nu te vinden in het menu "Extra".
  Ondersteuning van geneste tabellen
  Met OpenOffice.org 2.0 is het mogelijk om tabellen in tabellen te maken (geneste tabellen ). Dit vergroot de algehele bruikbaarheid, en verbetert ook de compatibiliteit met Microsoft Word.
  Ondersteuning van digitale handtekeningen
  Nog een nieuwe functie is de ondersteuning van digitale handtekeningen. OpenOffice.org gebruikt certificaten die opgeslagen zijn in de normale repositories.
  Ondersteuning van XForms
  OpenOffice.org 2.0 maakt het nu mogelijk om formulieren te maken, die zijn gebaseerd op de open W3C XForms standaard. Met XForms is het mogelijk om eenvoudige interactieve formulieren te maken zonder te hoeven programmeren.
  WordPerfect Filters
  OpenOffice.org 2.0 heeft een WordPerfect filter, dat is ontwikkeld door de open source gemeenschap. Ontwikkelaars zijn uitgenodigd om aan dit project bij te dragen.
  65,536 Rijen Calc
  OpenOffice.org 1.1 ondersteunde slechts 32,768 rijen in rekenblad documenten, wat problemen met de uitwisseling met Microsoft Excel veroorzaakte. De nieuwe versie brengt OpenOffice.org nu op gelijk niveau met Microsoft Excel.
  Verbeterde Pivottabel ondersteuning
  Met de DataPilot in OpenOffice.org 2.0 (gelijk aan Microsoft Excel's Pivottabel-functie) is het mogelijk om nieuwe groepen te maken, gegevens op basis van waarden te filteren, verschillen en percentages te tonen in plaats van absolute waarden, etc.
  De nieuwe DataPilot-functies maken van OpenOffice.org Calc een erg krachtig gereedschap voor data-analyses.
  Platform-eigen installaties
  OpenOffice.org 2.0 ondersteunt platform-eigen mechanismen. Bijvoorbeeld .MSI en .CAB bestanden die worden geleverd voor Microsoft Windows; RPM die beschikbaar zijn voor Linux.
  Voor gebruikers die meer verfijnde beheer-eisen stellen, levert Sun een configuratie-beheersprogramma als onderdeel van StarOffice. StarOffice 8 zal zal ook macro-migratie hulpprogramma's introduceren.
  Platform-eigen desktop integratie
  De OpenOffice.org 2.0 applicatie integreert mooi in de desktop-omgeving. OpenOffice.org ziet er dus uit, en gedraagt zich, als veel andere applicaties op een bepaald platform. Op Windows XP ziet het eruit als een Windows applicatie, en op Linux gebruikt het dezelfde UI widgets als GIMP of Evolution.
  Zwevende werkbalken
  Werkbalken zijn in OpenOffice.org 2.0 veel flexibeler. Het is nu makkelijk om werkbalken te verschuiven, vast te zetten en weer los te maken, om ze overal te plaatsen en aan te passen.
  Ondersteuning, diensten en oplossingen
  Een groeiend aantal bedrijven leveren ondersteuning, diensten en oplossingen voor OpenOffice.org.
  Zo is in Nederland Business Support voor OpenOffice.org nl actief.
  Meer en meer bedrijven leveren ook van OpenOffice.org afgeleide versies, die aanvullende componenten zoals beheer-tools leveren (bijv. StarOffice van Sun Microsystems).
  Meer informatie
  Meer schermplaatjes
  De complete lijst met functies van OpenOffice.org 2.0
  OpenOffice.org productpagina
  Erwin Tenhumberg's Blog over nieuwe mogelijkheden in StarOffice 8
  OpenOffice.org download centrale.
  Op deze site genoemde producten zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke producenten.
  Nou&Off, 15-10-2008